VINDUER

Energieffektive og moderne vindusløsninger.Skreddersydde trevinduer

TOPPSVING

SIDESVING

SIDEHENGSLET

FASTKARM

FRIFORM

TOPPHENGSLET

KOMBINASJONSVINDUER

SPROSSEVINDUER

Sprosser

Vinduer, balkongdører og skyvedører kan leveres med flere forskjellige sprossevarianter. Du kan velge blandt faste gjennomgående sprosser, løse sprosserammer, løse klipssprosser og luftsprosser.

Energieffektive og moderne vindusløsninger.

VINDU U-VERDI

Når du velger vinduer med god varmeisolerende evne, går det med betydelig mindre energi til å varme opp huset. Dessuten får du et jevnere, mer behagelig inneklima. Og minst like viktig: Du gir ditt bidrag til å redusere karbondioksidutslippene.

Gode grunner for å bytte til lavenergivinduer

Fremtidig høyere salgsverdi på bolig/bygg

Bedre bo komfort med sunnere inneklima

Behagelig og jevn innetemperatur.

Reduserer luftlekkasjene og varmetapet.

Godt isolerte vinduer gir mindre kald trekk

Redusert varmetap gir lavere energibruk.

Tre produkter – fornybar ressurs og CO2 vennlig

Tilfredsstiller krav i henhold til byggeforskriftene

Kontakt oss om du har spesielle ønsker for dine nye vinduer og dører, eller om du søker etter en spesiell modell.